เย็นยอดกตัญญู
ชื่อผู้แต่ง : สุมาลี โฆษิตนิธิกุล
จำนวนหน้า : 38
เข้าอ่าน : 258 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-08-25 11:31:08 เข้าชม : 258 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่เป็นหลักธรรม คือ ความกตัญญูต่อบุพการี ความอดทนอดกลั้นและขยันหมั่นทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ ถึงแม้ร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จนประสบความสำเร็จ สามารถทำงานหาเลี้ยงบุพการีและครอบครัวได้สมตามความตั้งใจ โดยได้รับอนุญาตจากคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล เจ้ าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหามาวาดเป็นภาพการ์ตูนประกอบเรื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนานและได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หนังสือแนะนำ
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
( เข้าชม : 258 ครั้ง )


เย็นยอดกตัญญู
( เข้าชม : 258 ครั้ง )