ความสุขที่แท้
ชื่อผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
จำนวนหน้า : 52
เข้าอ่าน : 104 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-08-25 11:22:32 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ประกอบด้วย ๔ บทความ ซึ่งเคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อน ในการรวมพิมพ์ครั้งนี้ เครือข่าย พุทธิกาได้จัดทำรูปเล่มที่สวยงาม น่าอ่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านพบความสุขที่แท้ด้วยตัวท่านเอง
หนังสือแนะนำ
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
( เข้าชม : 133 ครั้ง )


เย็นยอดกตัญญู
( เข้าชม : 131 ครั้ง )