คู่มือการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า : 133 หน้า
เข้าอ่าน : 220 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-10 15:41:47 เข้าชม : 220 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษานอกระบบโรงเรียน นำไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง, การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน, ยาและสมุนไพรใกล้ตัว, การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สารเสพติด, สิ่งแวดล้อมของเรา, บริการสาธารณสุขในชุมชน
หนังสือแนะนำ
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
( เข้าชม : 133 ครั้ง )


เย็นยอดกตัญญู
( เข้าชม : 131 ครั้ง )