1631163591 เข้าชม : 16 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายกิตติพงษ์   พรมทอง  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาทม ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  8 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม