1626326706 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

https://docs.google.com/forms/d/1h6xx3KPKaZPJZNJ06CVaZMrg8Id2Is_o1IM1XhmD2mk/edit