1620200390 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

https://docs.google.com/forms/d/141iClY2MUEe2jQK8wncJ2QWagTM6wH2RdFKFo6xUO6E/edit

ประวัติความสำคัญ "วันฉัตรมงคล" 4 พฤษภาคม พร้อมกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2083001?fbclid=IwAR1qeGWg89dPyYjIrpHcbz_VYeZ-WyPa9xuSsZr9ENumCc9V3Gyv9LB-ark