1616993726 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม  ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔