1615949379 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม มอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ​ ณ​ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน ต่อจิ๊กซอ ระบายสีภาพสามมิติ กิจกรรมฝึกอาชีพ ฯลฯ