1596006411 เข้าชม : 156 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้รับมอบหมายจาก นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ให้ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ​ ณ​ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน  ระบายสีภาพสามมิติ และกิจกรรมฝึกอาชีพ (การทำขนมดอกจอก และน้ำยาอเนกประสงค์)