1585127308 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่)รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมฝึกอาชีพ (การเย็บหน้ากากผ้าอนามัย และสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12  บ้านนาสามัคคี  ตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม