1581909022 เข้าชม : 205 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 นางฐิตาพร   กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม พร้อมด้วย บุคลากรกศน. อำเภอนาทม  ให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำขนมไทย) ณ โรงเรียนเพียงหลวง 10 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยนำกิจกรรมเข้าร่วมบริการ อาทิเช่น  ระบายสีภาพวาดสามมิติ บริการหนังสือ และสอนการทำขนมดอกจอก