1580183332 เข้าชม : 190 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 23  มกราคม 2563 นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่)รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากริบบิ้น เช่น ดอกไม้ เหรียญโปรยทาน) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10  บ้านแสนสำราญ  ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม