1565946181 เข้าชม : 316 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 16  สิงหาคม  2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระบายสี และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากใบเตยหอม-มะกรูด) ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านนาดี  ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม