1563433034 เข้าชม : 190 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 10  กรกฎาคม  2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)ให้บริการตะกร้าความรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากเศษผ้า เช่น ต่างหู ยางรัดผม พวงกุญแจฯลฯ) ณ ศาลาบ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ 8  ตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม