1561712497 เข้าชม : 251 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 28  มิถุนายน 2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสด อบต. ดอนเตย   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม