1561711525 เข้าชม : 191 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 25  มิถุนายน  2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)ให้บริการตะกร้าความรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากริบบิ้น เช่น ดอกไม้ เหรียญโปรยทาน) ณ วัดศรีบุญสงฆ์ หมู่ 8  บ้านหนองซน ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม