1561014484 เข้าชม : 186 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ร่วมจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศน.อำเภอนาทม นำโดย นายเจริญ   แสนวิเศษ ผอ.กศน.อำเภอนาทม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ตะกร้าความรู้) และกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น (งานประดิษฐ์จากเศษผ้า) ในงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 ณ บ้านดอนแดง ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562