1558424874 เข้าชม : 251 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานจังหวัดเคลื่อนที่)ให้บริการหนังสือ  อ่านผ่าน QR Code ระบายสี เล่นเกมบิงโก และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากใบเตย  และน้ำแข็งใส) ณ โรงเรียนบ้านพันห่าว-ดอนดู่  ตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม