1554195094 เข้าชม : 821 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2 เมษายน 2562  นายเจริญ   แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1)จัดนิทรรศการ 2)ลงนามถวายพระพร 3)เล่นเกมตอบคำถาม 4)คัดลายมือ