1554194641 เข้าชม : 207 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผอ.กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)ให้บริการ ระบายสี และกิจกรรมฝึกอาชีพ (งานประดิษฐ์จากเศษผ้า เช่น ต่างหู ยางรัดผม กิ๊ฟติดผม ฯลฯ) ณ วัดโพธิ์ชัยศรี หมู่ 5  บ้านดอนแดง ตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม