1552547910 เข้าชม : 221 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทมได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)ให้บริการ โดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการน้ำสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม