1549858203 เข้าชม : 197 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 นายเจริญ  แสนวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม พร้อมด้วย     บุคลากรกศน. อำเภอนาทม  ให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (เนื่องในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code บริการหนังสือให้อ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ (การชงชา กาแฟโบราณ)