1585126760 เข้าชม : 93 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาทม มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมฝึกอาชีพ (สอนการเย็บหน้ากากผ้าอนามัย) ณ ตลาดสด อบต.ดอนเตย  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม